152. Atzeneta del Maestrat

Dades administratives:

Partit judicial: Castelló de la Plana (inf.: Llucena).

Comarca: l’Alcalatén (inf.: Alt Maestrat).

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb.

Patrons: Sant Bartomeu (24 d’agost) i les Relíquies (dels Sants Abdon, Senén i Sebastià).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Atzeneta; atzeneters, atzenetins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (el Prat de Llobregat, Barcelona, Alcora, Onda, Moró).

Immigració: no.

Matrimonis: poc.

Mercat: sí (els dissabtes; ↓ els diumenges); Castelló de la Plana.

Fires: sí (8 de setembre: actualment ja no és de bestiar); Cedrilles, Cabanes de l’Arc.

Proveïment d’aliments: Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: Castelló de la Plana.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 de juliol i 1-2 d’agost de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Eliseu Bellés i Barberà: natural de la població, 65 anys, telegrafista, instrucció secundària (fins a 16 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Benafigos (l’Alcalatén).

Estades fora: sí, a València i a Castelló de la Plana; servei militar: sí, a Melilla (9 mesos).

2. Angelí Barberà i Albert: natural de la població, 67 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (1 any i mig).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader