151. Alcalà de Xivert

Dades administratives:

Partit judicial: Vinaròs (inf.: ↓ Sant Mateu del Maestrat).

Comarca: el Baix Maestrat.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Joan Baptista (29 d’agost).

Nom popular de la localitat: Alcalà, Alcalà de Xivert.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els divendres); Castelló de la Plana.

Fires: no; ↓ sí; ↓ Cedrilles.

Proveïment d’aliments: Vinaròs, Benicarló.

Proveïment de mobles: Vinaròs, Benicarló.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (10-13 d’agost de 1970).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: À. Massip (2043-2452).

Informadors:

1. Teresa Sospedra i Agut: natural de la població, 60 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Tomàs Garcia i Arnau: natural de la població, 65 anys, pastor, instrucció primària (fins a 7 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Osca (1 any).

3. Blai Pasqual Martí i Fabregat: natural de la població, 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (2 anys).

4. Vicenç Arnau i Aixa: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader