150. Albocàsser

Dades administratives:

Partit judicial: Castelló de la Plana.

Comarca: l’Alt Maestrat.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb (inf.: Sogorb).

Patró: Sant Pau (25 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Albocàsser; bocassins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí; ↓ no.

Mercat: sí (els divendres).

Fires: sí (per Sant Pau: no és d’animals); Cedrilles, Morella.

Proveïment d’aliments: Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: Castelló de la Plana.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (7-10 d’agost de 1970).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joaquim Segarra i Adell: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària (fins a 16 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (5 mesos) i a l’Àfrica (5 mesos).

2. Avel·lí Roca i Montanyé: natural de la població, 32 anys, pastor, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Vila-real (3 anys); servei militar: sí, a Castelló de la Plana (1 any).

3. Ismael Garcia i Boix: natural de la població, 63 anys, pagès, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Melilla (1 any i mig).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader