143. Amposta

Dades administratives:

Partit judicial: Amposta (inf.: Tortosa).

Comarca: el Montsià (inf.: Amposta).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Roc (16 d’agost) i Santa Maria (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Amposta; ampostins.

Nom del parlar: ampostí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: de temporada (França).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: poc.

Mercat: sí (els dimarts).

Fires: sí (8 de desembre: equí).

Proveïment d’aliments: Barcelona, Vinaròs, Reus; ↓ Tortosa.

Proveïment de mobles: Barcelona, Vinaròs, Reus; ↓ Tortosa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-10 de juliol de 1969).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); L. Pons (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: À. Massip (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Martí i Garrida: natural de la població, 75 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a l’Aragó (12 anys); servei militar: sí, a Melilla.

2. Manuel Bertomeu i Espelta: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare de la Cava (el Baix Ebre), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Josep Masià i Bonet: natural de la població, 64 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Tortosa (el Baix Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tortosa.

4. Antoni Valmaña i Forcadell: natural de la població, 71 anys, pagès i arrosser, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Vinallop (el Baix Ebre).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tortosa, a Tarragona i a l’Àfrica.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Emili Rosales, any 1991; informador: Emília Serret i Reverté, 63 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader