139. Aiguaviva de Bergantes

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís (inf.: Castellote).

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Terol-Albarrasí (inf.: Terol).

Patrons: Sant Llorenç, Santa Bàrbara i el Santíssim Misteri.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Aiguaviva; aiguavivans.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no.

Fires: sí (el tercer diumenge de novembre); Cedrilles.

Proveïment d’aliments: Alcanyís, el Mas de les Mates.

Proveïment de mobles: Alcanyís, el Mas de les Mates.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (28-29 de juliol de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Joaquim Membrado i Sebastian: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a València (1 mes).

2. Manuel Mir i Vidal: natural de la població, 82 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informador: Blas Mir i Arbiol, 68 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader