117. Arbeca

Dades administratives:

Partit judicial: Lleida.

Comarca: les Garrigues.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Sant Jaume (25 de juliol) i Mare de Déu d’Agost (festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Arbeca; arbequins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (castellans).

Matrimonis: no.

Mercat: no; ↓ sí (els dissabtes); Mollerussa, les Borges Blanques, Bellpuig.

Fires: sí (25 de novembre); Lleida.

Proveïment d’aliments: Lleida.

Proveïment de mobles: Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-18 de juliol de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2062-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2062-2452).

Informadors:

1. Antoni Recasens i Farregut: natural de la població, 75 anys, ferrer, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (2 mesos).

2. Antònia Duch i Regué: natural de la població, 75 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Bellmunt de Balaguer (la Noguera).

Estades fora: no.

3. Salvador Ribera i Perelló: natural de la població, 82 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

4. Pau Duc i Bellmunt: natural de la població, 82 anys, pagès i pastor, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (2 mesos).

 

Observacions:

Primera enquesta complementària realitzada per Àngels Piró, any 1991; informador: Antoni Culleré, 86 anys. Segona enquesta complementària realitzada per Mar Massanell, any 1995; informador: Juliana Messalles.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader