112. Agramunt

Dades administratives:

Partit judicial: Balaguer.

Comarca: l’Urgell (inf.: la Ribera del Sió).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: la Mare de Déu del Socors (el diumenge després del 8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Agramunt; agramuntins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Extremadura, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres); ↓ sí (els diumenges).

Fires: sí (3 de maig: equí; 10 d’agost: equí; 4 de desembre: equí); Salàs, Organyà, Verdú, Balaguer.

Proveïment d’aliments: Tàrrega.

Proveïment de mobles: Agramunt.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-7 de juliol de 1970).

Investigadors: J. Comas (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Llanes i Solé: natural de la població, 69 anys, mosso d’una farinera, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Castellserà (l’Urgell).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Reus (3 anys).

2. Antoni Barril i Solé: natural de la població, 83 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare de Montsonís (la Noguera), cònjuge de Puigvert d’Agramunt (l’Urgell).

Estades fora: no; servei militar: sí, a València i a Melilla (3 anys).

3. Lluís Pons i Serra: natural de la població, 49 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de Marcovau (la Noguera), cònjuge de Bellver d’Ossó (l’Urgell).

Estades fora: no.

4. Amadeu Farràs: natural de la població, 69 anys, vaquer i pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare i cònjuge d’Aransís (el Pallars Jussà).

Estades fora: sí, a Barcelona (9 anys); servei militar: sí, al Marroc (3 anys).

5. Jaume Castellà i Tardàguila: natural de la població, 76 anys, guarda, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Andorra.

Estades fora: sí, a França (10 anys); servei militar: sí, a Lleida.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader