111. Almenar

Dades administratives:

Partit judicial: Balaguer.

Comarca: el Segrià.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Sebastià (20 de gener) i la Puríssima (8 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Almenar, lo Menar; almenarenses, almenarencs.

Nom del parlar: català de Lleida.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ Amèrica, França.

Immigració: sí (Astúries, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; ↓ sí (dilluns de Pasqua i tercer diumenge de setembre: oví, porcí, equí); Lleida.

Proveïment d’aliments: Lleida, Balaguer.

Proveïment de mobles: Almenar, Lleida, Barbastre.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (4-7 de juliol de 1966).

Investigadors: J. Veny (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Martí (1-235), J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Antoni Font i Mongay: natural de la població, 80 anys, pagès, manobre i electricista, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de Natjà (la Llitera), cònjuge d’Andaní (la Noguera).

Estades fora: sí, a Barcelona (3 anys).

2. Josep Cosialls i Aguilaniu: natural de la població, 70 anys, pagès, analfabet.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Benavent de Ribagorça.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Informació complementària d’Antoni Aliana.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader