107. Àger

Dades administratives:

Partit judicial: Balaguer.

Comarca: la Noguera (inf.: Vall d’Àger).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i la Mare de Déu d’Agost (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Àger; agerenses.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Lleida, Barcelona, Argentina, França).

Immigració: sí, estiuejants (Lleida, Barcelona).

Matrimonis: sí (Balaguer, Lleida, poblacions veïnes).

Mercat: sí (els diumenges); Balaguer, Lleida, Tremp.

Fires: no; ↓ sí (8 de desembre i 7 de maig); Balaguer, Tremp; ↓ Organyà, Salàs, Lleida (oví).

Proveïment d’aliments: Balaguer, Lleida, Barcelona.

Proveïment de mobles: Balaguer, Lleida, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (7-9 de juliol de 1966).

Investigadors: J. Veny (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-2452).

Informadors:

1. Jaume Rosell i Sancho: natural de la població, 80 anys, electricista, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Barcelona.

2. Josep Monsó i Casanoves: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció secundària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Artesa de Segre (la Noguera).

Estades fora: sí, a Lleida (1 any); servei militar: sí, a Lleida (3 anys).

 

Observacions:

L’informador 1 té influència del parlar de Barcelona, especialment en l’ús de la forma el de l’article; va ser substituït després de respondre una petita part del qüestionari i les seves respostes van ser verificades amb el nou informador.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader