180. Xàbia

Dades administratives:

Partit judicial: Dénia.

Comarca: la Marina Alta.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Bartomeu i el Natzarè (3 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Xàbia; xabiers.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ a l’estranger.

Immigració: sí (Andalusia i molt turisme).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dijous).

Fires: no; Cocentaina.

Proveïment d’aliments: Gandia.

Proveïment de mobles: València, Benissa, Xàbia.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (23-26 de juliol de 1969).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2390-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2390-2452).

Informadors:

1. Josep Sapena i Cardona: natural de la població, 78 anys, pagès, mariner i carreter, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, com a mariner.

2. Ferran Tachó i Serrat: natural de la població, 79 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França i l’Alger (1 any); servei militar: sí.

3. Joan Baptista Soler: natural de la població, 80 anys, transportista i industrial, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader