18. Vilallonga de Ter

Dades administratives:

Partit judicial: Ripoll (inf.: Puigcerdà).

Comarca: el Ripollès.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: Sant Martí (11 de novembre) i Sant Màxim.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Vilallonga, Virallonga; vilallonguins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Olot, Empordà, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses); ↓ Rosselló.

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Camprodon (els diumenges).

Fires: no; Camprodon (per la Puríssima i per Sant Pallari: equí), Catllar, Setcases, Espinavell.

Proveïment d’aliments: Vilallonga de Ter.

Proveïment de mobles: Camprodon.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-5 de juliol de 1974); 2 (2 de juliol de 1977).

Investigador: J. Veny (1 i 2: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Miquel Pastoret i Juncà: natural de la població, 44 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Molló (el Ripollès), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Jaume Begudà i Lluancí: natural de la Roca, 80 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de la Roca (el Gironès), mare i cònjuge de Llanars (el Ripollès).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader