163. València

Dades administratives:

Partit judicial: València.

Comarca: l’Horta (inf.: València).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patró: Sant Lluís Beltran (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: València / la Fonteta, la Fonteta de Sant Lluís; valencians / de la Fonteta, fontins.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Torrent, Picanya, Sollana, Sueca).

Immigració: sí (Silla, Andalusia, Barcelona, Madrid).

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Russafa (diari), València (diari), Sollana, Cullera, el Palmar, Sueca.

Fires: no; Pamplona, València.

Proveïment d’aliments: Catarroja, Torrent, Aldaia, Picanya, Silla, València.

Proveïment de mobles: Catarroja, Torrent, Aldaia, Picanya, Silla, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-12 de juliol de 1975).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); D. Recasens (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Enric Furió i Chiribella: natural de la població (la Fonteta de Sant Lluís), 80 anys, pagès i inspector de l’arròs, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població (la Fonteta de Sant Lluís), mare de Montolivet (la Ribera Alta).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Alacant.

2. Vicent Furió i Mocholí: natural de la població (la Fonteta de Sant Lluís), 75 anys, pagès, instrucció primària (fins a 8 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població (la Fonteta de Sant Lluís).

Estades fora: no; servei militar: sí, a València.

3. Manuel Arce i Rodrigo: natural de la població (la Fonteta de Sant Lluís), 62 anys, pagès i xofer, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població (la Fonteta de Sant Lluís), cònjuge de Xelva (els Serrans).

Estades fora: no; servei militar: sí, a València.

 

Observacions:

Ateses les dificultats de fer una enquesta geolingüística a la ciutat de València, s’han escollit informadors d’un dels seus barris, la Fonteta de Sant Lluís, com a punt de referència. Per aquesta raó, les dades relatives a fires, mercat, proveïment, patrons, etc. fan referència a aquest barri; en les dades relatives al nom de la localitat i dels habitants donem la informació de la ciutat i la del barri.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader