162. Vilamarxant

Dades administratives:

Partit judicial: Llíria.

Comarca: el Camp de Túria (inf.: Llíria).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Santa Caterina (25 de novembre), el Crist de la Salut i la Mare de Déu del Rosari.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Villamarxant; villamarxanters.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Barcelona).

Immigració: sí (Múrcia, Andalusia).

Matrimonis: sí; ↓ poc.

Mercat: sí (diari).

Fires: no; ↓ Pamplona, Llíria.

Proveïment d’aliments: Vilamarxant, València.

Proveïment de mobles: Vilamarxant, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16-18 d’agost de 1976).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Antoni Sanchis i Pérez: natural de la població, 77 anys, esporgador, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a València (5 mesos).

2. M. Presentació Molinos i Zamora: natural de la població, 69 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader