149. Vilafranca del Maestrat

Dades administratives:

Partit judicial: Castelló de la Plana.

Comarca: l’Alt Maestrat.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Castelló-Sogorb, ↓ Tortosa.

Patrons: Mare de Déu del Llosar (8 de setembre) i Sant Roc (9 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Villafranca del Cid; villafranquins.

Nom del parlar: valencià; ni català ni valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Castelló de la Plana, Catalunya).

Immigració: sí (poblacions veïnes).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els dissabtes); ↓ no.

Fires: sí (per la Magdalena: eines agrícoles); Mosquerola, Morella, Cantavella.

Proveïment d’aliments: Castelló de la Plana.

Proveïment de mobles: Castelló de la Plana.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (27-30 de juliol de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Josep Marín i Vicente: natural de la població, 80 anys, serrador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Mosquerola (Terol).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Castelló de la Plana (1 mes).

2. Felip Casanova i Andrés: natural de la població, 62 anys, serrador, empleat tèxtil i pastor, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Ares del Maestrat (l’Alt Maestrat).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader