147. Vinaròs

Dades administratives:

Partit judiacial: Vinaròs.

Comarca: el Baix Maestrat.

Província: Castelló.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patró: Sant Sebastià (20 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Vinaròs; vinarossencs.

Nom del parlar: vinarossenc.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, poblacions veïnes).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dijous).

Fires: no; la Jana.

Proveïment d’aliments: Vinaròs.

Proveïment de mobles: Vinaròs.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 de juliol i 1-2 d’agost de 1970).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2109-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2109-2452).

Informadors:

1. Josep Brau i Miralles: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Venanci Ayza i Sanz: natural de Peníscola (fins a 4 anys), 65 anys, mariner, patró i motorista, instrucció primària.

Pare i mare de Peníscola (el Baix Maestrat), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

3. Fermí Forner i Borc: natural de la població, 70 anys, pagès i carreter, instrucció primària (fins a 9 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Catí (l’Alt Maestrat).

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica (11 mesos).

4. Ricard Arnau i Tonda: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare de Sant Jordi (el Baix Maestrat), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Castelló de la Plana (7 mesos).

5. Cinta Forner i Domènech: natural de la població, 70 anys, mestressa de casa, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Pau Albiol; informadors: Pere Marçà i Lluc, 77 anys, i Bernardí Domènech, 68 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader