136. Vall-de-roures

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís (inf.: Vall-de-roures).

Comarca: el Matarranya (inf.: Baix Aragó).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Roc (16 d’agost) i l’Assumpció (15 d’agost).

Nom popular de la localitat: Vall-de-robres.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Catalunya).

Immigració: sí (poblacions veïnes).

Matrimonis: sí.

Mercat: no.

Fires: sí (2-4 de setembre i 3-5 de maig); Maella, Calaceit, Cedrilles, Alcanyís.

Proveïment d’aliments: Tortosa.

Proveïment de mobles: Tortosa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-5 d’agost de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Martí (2043-2452).

 

Observacions:

1. No consta la filiació dels informadors.

2. Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informadors: Andreu Riba i Verge, 73 anys, i Joaquim Gil i Pons, 73 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader