131. Valljunquera

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya.

Provincia: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Miquel lo Ric (29 de setembre), Santa Teresa (30 de setembre) i Sant Miquel lo Pobre (8 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Valljunquera; veïns de Valljunquera.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; Alcanyís.

Fires: no; Vall-de-roures, Mont-roig, Ràfels, Organyà.

Proveïment d’aliments: Alcanyís, Vall-de-roures.

Proveïment de mobles: Alcanyís, Vall-de-roures.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30-31 de juliol i 1-2 d’agost de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Martí (2043-2452).

Informadors:

1. Domingo Bel i Gasulla: natural de la població, 65 anys.

Pare de la Torre del Comte (el Matarranya), mare natural de la població, cònjuge de Barcelona.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. No consta la filiació completa de l’informador.

2. Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informador: Jesús Brenchat i Moreno, 54 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader