128. Vilalba dels Arcs

Dades administratives:

Partit judicial: Gandesa.

Comarca: la Terra Alta.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tortosa.

Patrons: Sant Llorenç (10 d’agost), Sant Sebastià (20 de gener) i Mare de Déu dels Dolors.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Vilalba; vilalbins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Aragó).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Móra la Nova, Vall-de-roures, Alcanyís.

Fires: no; Móra la Nova.

Proveïment d’aliments: Tortosa, Móra la Nova, Batea, Gandesa.

Proveïment de mobles: Tortosa, Móra la Nova, Batea, Gandesa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (13-14 de setembre de 1973).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Pere Manyà i Puei: natural de la població, 56 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Antoni Rafel Xibelli i Pei: natural de la població, 50 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader