121. Vimbodí

Dades administratives:

Partit judicial: Valls (inf.: Montblanc).

Comarca: la Conca de Barberà.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Sant Salvador (6 d’agost) i Sant Antoni (17 de gener).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Vimbodí; vimbodinesos.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (l’Espluga de Francolí).

Mercat: no; Montblanc.

Fires: no; l’Espluga de Francolí.

Proveïment d’aliments: l’Espluga de Francolí, Montblanc, Barcelona, Lleida.

Proveïment de mobles: l’Espluga de Francolí, Montblanc, Barcelona, Lleida.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (10-11 d’agost de 1970).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Josep Font i Gil: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 15 anys).

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (2 mesos).

2. Josep Grinyó i Valls: natural de la població, 84 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader