120. Vinaixa

Dades administratives:

Partit judicial: Lleida.

Comarca: les Garrigues.

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patró: Sant Joan Degollat (29 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Vinaixa; vinaixencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: no.

Mercat: no; les Borges Blanques, Valls.

Fires: no; ↓ sí (26 d’agost); Lleida, Valls; ↓ Verdú, Prades.

Proveïment d’aliments: Lleida, Reus, les Borges Blanques; ↓ Montblanc.

Proveïment de mobles: Lleida, Reus, les Borges Blanques.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (18-21 de juliol de 1974).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: J. Solà (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Arqué i Moragues: natural de la població, 69 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Lleida (9 mesos).

2. Antònia Arqué i Rubió: natural de la població, 69 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Sebastià Bergadà i Tella: natural de la població, 56 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare del Vilet (l’Urgell), mare de Linyola (la Noguera), cònjuge de Torregrossa (les Garrigues).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Galícia (10 mesos) i a l’Àfrica (2 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader