90. Taüll

Dades administratives:

Municipi: Barruera.

Partit judicial: Tremp.

Comarca: l’Alta Ribagorça (inf.: Vall de Boí).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: el Roser (tercer diumenge de juliol) i Sant Climent (23 de novembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Taüll; veïns de Taüll.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, Lleida, Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes, especialment Durro).

Mercat: no; Pont de Suert.

Fires: no; Salàs de Pallars (primer diumenge després de Carnestoltes), Vilaller (per Tots Sants).

Proveïment d’aliments: Pont de Suert.

Proveïment de mobles: poc habitual.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (2-6 de juliol de 1968).

Investigadors: J. Rafel (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1-817, 867-1378, 1527-1778, 1852-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Rafel (252-621, 732-801, 2043-2194), J. Veny (1-252, 622-731, 802-817, 867-1378, 1527-1778, 1852-2042, 2195-2452).

Informadors:

1. Antoni Nadal i Garcia: natural de la població, 74 anys, pagès, analfabet.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Cardet (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Laratxe (3 anys).

2. Josep Carrera: natural de la població, 63 anys, pagès, analfabet.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Durro (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: sí, a Viella (6 anys) i a Capdella (7 anys); servei militar: sí, a Reus.

 

Observacions:

1. La vocal a àtona final tendeix a una realització velaritzada, com a [bˈarɑ], però ocasionalment s’articula com a vocal neutra.

2. El so líquid de les combinacions formades per consonant oclusiva, o f, seguida de l, en general, es palatalitza, però hi ha alguns casos de fluctuació.

3. L’informador 1 alterna [t] i [dʒ].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader