68. Tarragona

Dades administratives:

Partit judicial: Tarragona.

Comarca: el Tarragonès (inf.: Priorat).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Sant Magí (19 d’agost) i Santa Tecla (23 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Tarragona; tarragonins.

Nom del parlar: tarragoní.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Madrid, estranger).

Immigració: sí (Andalusia, País Basc).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els dijous, els dissabtes).

Fires: no; ↓ sí (equí); Vila-rodona.

Proveïment d’aliments: Barcelona.

Proveïment de mobles: Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22-24 d’agost de 1970).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Marià Pijuan i Aguiló: natural de la població, 88 anys, pescador, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Constantí (9 anys).

2. Rafel Simó i Sangenís: natural de la població, 79 anys, ebenista, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Riudecols (el Baix Camp).

Estades fora: no.

 

Observacions:

En el capítol del mar apareixen esporàdicament algunes realitzacions labiodentals de v, que probablement cal relacionar amb l’edat de l’informador.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader