52. Tordera

Dades administratives:

Partit judicial: Arenys de Mar.

Comarca: el Maresme.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Esteve (1 de gener) i Sant Bartomeu (24 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Tordera; torderencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ Calella.

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (Blanes).

Mercat: sí (els diumenges); Girona.

Fires: sí (pel Ram: porcí, boví, equí); Olot.

Proveïment d’aliments: ↓ Barcelona.

Proveïment de mobles: ↓ Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-23 d’agost de 1968); 2 (1 de setembre de 1977).

Investigadors: L. Pons (1: 1-1722); M. Ros (1: 1-1722); J. Martí (2: 1723-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Josep Serra i Costas: natural de la població, 85 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Maçanet de la Selva (la Selva).

Estades fora: no.

2. Joaquim Freixes i Torrents: natural de Fogars de Tordera, 74 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge de Fogars de Tordera (la Selva), mare natural de la població.

Estades fora: sí, a Lleida durant la Guerra Civil (3 anys); servei militar: sí, a Melilla (3 anys).

3. Josep Gili i Marlet: natural de la població, 67 anys, pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare natural de la població, mare de Grions (la Selva), cònjuge de Castelló de la Plana (la Plana Alta).

Estades fora: no.

4. Francesc Pujol i Marlet: natural de la població, 70 anys, pagès i pastor, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Fogars de Tordera (la Selva).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Girona i a Melilla.

5. Joan Grimal i Pascual: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Mataró.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader