47. Tossa de Mar

Dades administratives:

Partit judicial: Blanes (inf.: Santa Coloma de Farners).

Comarca: la Selva (inf.: Costa Brava).

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Vicenç (22 de gener) i Sant Pere (29 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Tossa de Mar; tossencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Sant Feliu de Guíxols).

Immigració: sí (de diversos llocs i també estiuejants).

Matrimonis: sí (Lloret).

Mercat: sí (els dijous); Llagostera.

Fires: no; Llagostera.

Proveïment d’aliments: Girona, Barcelona.

Proveïment de mobles: Girona, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-20 de maig de 1976).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Narcís Rutllan i Vall-llusera: natural de la població, 75 anys, pagès i pescador, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare de Vidreres (la Selva), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Josep Vila i Martí: natural de la població, 77 anys, pagès i pescador, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare de Maçanet de la Selva (la Selva), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader