185. Torremançanes

Dades administratives:

Partit judicial: Sant Vicent del Raspeig (inf.: Xixona).

Comarca: l’Alacantí (inf.: Foia de Castalla-Xixona).

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola.

Patró: Sant Gregori (9 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Torremançanes; torrers, torroans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Xixona, Alcoi).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (Xixona).

Mercat: sí (els diumenges); Ibi (els dilluns), Xixona (els dimarts), Alcoi (els dimecres), la Vila Joiosa (els dijous), Aigües de Busot (els divendres), Busot (els dissabtes).

Fires: no; Cocentaina.

Proveïment d’aliments: Alcoi.

Proveïment de mobles: Alcoi, Alacant.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (15-18 de juliol de 1969).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2195-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2195-2452).

Informador:

1. Antoni Llinares i Garcia: natural de la població, 84 anys, pagès, instrucció primària (fins a 6 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (2 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader