182. Tàrbena

Dades administratives:

Partit judicial: la Vila Joiosa (inf.: Callosa d’en Sarrià).

Comarca: la Marina Baixa.

Província: Alacant.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Alacant-Oriola.

Patrons: Santa Bàrbara (5 d’agost) i Sant Salvador (6 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Tàrbena; tarbeners.

Nom del parlar: tarbener, valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Alger, Nord-Amèrica, França).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els diumenges); Callosa d’en Sarrià.

Fires: no; Múrcia.

Proveïment d’aliments: Alacant, Gandia, Callosa d’en Sarrià.

Proveïment de mobles: Callosa d’en Sarrià.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (20-22 de juliol de 1969).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Antoni Sifre i Soliveres: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Nova York (4 anys); servei militar: sí.

2. Miquel Molines i Perles: natural de la població, 75 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Canadà (1 any i mig), a Nova York (1 any) i a l’Alger (mig any); servei militar: sí.

3. Josep Maria Ferrer i Montaner: natural de la població, 75 anys, pagès i carreter, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare d’Alcanalí (la Marina Alta).

Estades fora: no.

4. Josep Vicent Monjo i Soliveres: natural de la població, 73 anys, pagès i carreter, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Nova York (3 anys); servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader