166. Torís

Dades administratives:

Partit judicial: Requena (inf.: Xiva).

Comarca: la Ribera Alta (inf.: Xiva).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Francesc de Borja (10 d’octubre) i Verge dels Dolors Gloriosos (15 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Torís; torissans.

Nom del parlar: valencià.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (València, Barcelona).

Immigració: sí (Quintanar del Rei, Cofrents, Conca).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimarts); València.

Fires: no; Albacete, Cedrilles.

Proveïment d’aliments: València.

Proveïment de mobles: València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (13-16 de juliol de 1975).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); D. Recasens (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informadors:

1. Josep Gonzàlez i Gonzàlez: natural de la població, 82 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí (2 mesos).

2. Enric Gonzàlez i Gonzàlez: natural de la població, 74 anys, pagès, analfabet.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader