134. Torrevelilla

Dades administratives:

Partit judicial: Alcanyís.

Comarca: el Matarranya (inf.: Caigudes de l’Ebre).

Província: Terol.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Saragossa.

Patrons: Sant Joaquim (16 d’agost) i Santa Quitèria (22 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: la Torre, Torrevelilla; torredà.

Nom del parlar: xampurrat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Catalunya).

Immigració: no.

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Alcanyís, Calanda.

Fires: no; Alcanyís, Calanda, Aiguaviva.

Proveïment d’aliments: Alcanyís.

Proveïment de mobles: Alcanyís.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (22-24 de juliol de 1971).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (2043-2452).

Informadors:

1. Fermí Vallés i Vallés: natural de la població, 72 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i primer cònjuge naturals de la població, segon cònjuge de la Canyada de Beric (el Matarranya).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Saragossa (1 mes).

2. Manuel Fabon i Segura: natural de la població, 82 anys, paleta, instrucció primària.

Pare i cònjuge naturals de la població, mare de Montroi (la Ribera Alta).

Estades fora: no.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Xavier Favà, any 1991; informador: Josefa Sanz i Asensio, 80 anys

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader