102. Tolba

Dades administratives:

Partit judicial: Barbastre (inf.: Benavarri).

Comarca: la Baixa Ribagorça.

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó, ↓ Lleida.

Patrons: Santa Anastàsia (26 i 27 d’abril: festa major) i Verge del Pui (9 de maig: festa petita).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Tolba; de Tolba.

Nom del parlar: barrejat.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, de temporada (Barbastre, Balaguer, Somontano d’Osca).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Lleida.

Fires: sí (9 i 10 de setembre: equí); Benavarri, Binèfar (porcí).

Proveïment d’aliments: Lleida, Barbastre.

Proveïment de mobles: Lleida, Barbastre, Osca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (17-20 de juliol de 1968).

Investigadors: J. Rafel (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Zenó Perisé i Llaquet: natural de la població, 74 anys, conductor i pagès, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Josep Cagigós: natural de la població, 78 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Graus (14 anys); servei militar: sí.

3. Antoni Lazur i Latorre: natural de la població, 62 anys, ferrer, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Montfalcó (la Baixa Ribagorça).

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader