99. Sopeira

Dades administratives:

Partit judicial: Barbastre (inf.: Benavarri).

Comarca: l’Alta Ribagorça.

Província: Osca.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barbastre-Montsó, ↓ Lleida.

Patrons: Verge de la O (18 de desembre: festa petita) i Sant Gregori (9 de maig: festa major).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sopeira; de Sopeira.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona, Tarragona, Saragossa).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Pont de Suert (la gent de Sopeira hi ven productes de l’horta i aviram).

Fires: sí (8 de desembre: porcí); Areny (9 de desembre: porcí).

Proveïment d’aliments: no.

Proveïment de mobles: Lleida, Barbastre.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (14-17 de juliol de 1968).

Investigadors: J. Rafel (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1657-1671, 2110-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1657-1671, 2110-2452).

Informadors:

1. Joaquima Prior i Tudel: natural de Sant Orenç (fins a 17 anys), 70 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare de Sant Orenç (l’Alta Ribagorça), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

2. Bru Castan i Castell: natural d’Iscles (fins a 29 anys), 77 anys, pastor i pagès, analfabet.

Pare i mare d’Iscles (l’Alta Ribagorça), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

3. Elvira Lloan i Marsó: natural de la població, 64 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Iscles (l’Alta Ribagorça).

Estades fora: sí, a França (1 any).

 

Observacions:

La vocal a àtona tendeix a velaritzada.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader