98. Sarroca de Bellera

Dades administratives:

Partit judicial: Tremp.

Comarca: el Pallars Jussà (inf.: Flamisell).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell (inf.: la Seu).

Patró: Sant Feliu (1 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sarroca; de Sarroca.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; la Pobla de Segur.

Fires: no; ↓ Organyà, Salàs, la Pobleta de Bellveí.

Proveïment d’aliments: la Pobla de Segur.

Proveïment de mobles: la Pobla de Segur.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-12 de setembre de 1975).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Josep Hereu i Palau: natural de la població, 76 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare natural de la població, mare d’Estavill (el Pallars Jussà), cònjuge de Santa Coloma d’Erdo (el Pallars Jussà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader