95. Sort

Dades administratives:

Partit judicial: Tremp (inf.: Sort).

Comarca: el Pallars Sobirà (inf.: Alt Pallars).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patró: Sant Fèlix (1 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sort; de Sort.

Nom del parlar: pallarès, català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (poblacions veïnes, Andalusia).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els dimarts).

Fires: sí (24 de gener: boví; 28 d’abril: boví; 8 de setembre, és la més important i dura dos dies: porcí, oví, equí, boví).

Proveïment d’aliments: Sort.

Proveïment de mobles: Sort.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (11-14 de juliol de 1966).

Investigadors: J. Veny (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-235), J. Martí (1-473), M. Riera (474-2452).

Informadors:

1. Antoni Senallé i Novençà: natural de la població, 74 anys, carnisser, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de la Bastida de Sort (el Pallars Sobirà), mare de Freixe (el Pallars Sobirà), primer cònjuge d’Unarre (el Pallars Sobirà), segon cònjuge d’Àreu (el Pallars Sobirà).

Estades fora: sí, a Tolosa (1 any) i a la Seu d’Urgell (2 anys); servei militar: sí, a Lleida (3 mesos).

2. Agustí Prats i Jaumot: natural de la població, 65 anys, ferrer i serraller, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Llessui (el Pallars Sobirà), mare d’Enviny (el Pallars Sobirà), primer cònjuge natural de la població, segon cònjuge de Rialb de Noguera (el Pallars Sobirà).

Estades fora: no.

3. Aleix Rabassa i Roca: natural de la població, 73 anys, pagès i caçador, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de Roní (el Pallars Sobirà), cònjuge de Pujal (el Pallars Sobirà).

Estades fora: no; servei militar: sí.

 

Observacions:

1. Hi ha molta variació de timbre vocàlic en les realitzacions de la vocal a àtona, especialment en posició final.

2. La vocal o en posició àtona presenta les realitzacions [o], [u] o una realització lleugerament més oberta que [u].

3. Molt ocasionalment alguna realització de /b/ tendeix a labiodental.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader