92. Santa Coloma d’Andorra

Dades administratives:

Comú: Andorra la Vella.

Parròquia: Andorra la Vella.

Estat: Andorra.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: la Seu d’Urgell.

Patrons: Sant Ambròs i Mare de Déu del Remei.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Santa Coloma; colomins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no; ↓ França.

Immigració: sí (Espanya, França).

Matrimonis: sí (Espanya).

Mercat: no; ↓ sí; la Seu d’Urgell.

Fires: no; ↓ sí (27 d’octubre); Lleida, Pont de Suert.

Proveïment d’aliments: Espanya.

Proveïment de mobles: Espanya.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-23 de juliol de 1972).

Investigadors: J. Martí (1: 1-2452); J. Mascaró (1: 1-2452).

Enregistrament: no.

Informador:

1. Àngel Calvó i Cerqueda: natural de la població, 76 anys, pagès, carnisser i ajudant a l’ajuntament, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Andorra la Vella.

Estades fora: sí, a França (7 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader