89. Senet de Barravés

Dades administratives:

Municipi: Vilaller.

Partit judicial: Tremp.

Comarca: l’Alta Ribagorça (inf.: el Ribagorçana o Vall de Senet).

Província: Lleida.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Lleida.

Patrons: Sant Roc (16 d’agost) i Santa Cecília (22 de novembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Senet; de Senet.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Lleida, Osca).

Immigració: sí (turistes).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes, especialment Aneto).

Mercat: no; Pont de Suert (els diumenges).

Fires: no; Vilaller (2 de novembre: boví, equí; 3 de maig, per Santes Creus; 5 de juny, per Corpus; 21 de desembre, per Sant Tomàs).

Proveïment d’aliments: Pont de Suert, Vilaller.

Proveïment de mobles: Pont de Suert (recentment).

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (6-10 de juliol de 1968).

Investigadors: J. Rafel (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 1-818, 850-2452 i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-235), T. Sánchez (236-818, 850-2452).

Informadors:

1. Ramon Turo i Luís: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Taüll (2 anys) i a Estet (2 anys); servei militar: sí, a Ceuta i Tetuan (3 anys).

2. Isabel Palacín i Badia: natural de la població, 58 anys, cuinera i pagesa, instrucció primària (fins a 17 anys).

Pare d’Aneto (l’Alta Ribagorça), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a França (1 any).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader