83. Sant Josep de sa Talaia

Dades administratives:

Partit judicial: Eivissa.

Província: Balears (illa d’Eivissa).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Eivissa.

Patró: Sant Josep (19 de març).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Josep; josepins.

Nom del parlar: josepí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Península).

Matrimonis: sí.

Mercat: no.

Fires: no.

Proveïment d’aliments: Eivissa.

Proveïment de mobles: Eivissa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16-18 i 21 de juliol de 1974).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: D. Ferre (1).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Josep Ramis i Ribas: natural de la població, 55 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

 

Observacions:

Enquesta complementària realitzada per Anna Tur, any 1991; informadors: Maria Ribas i Ribas, 76 anys, i Josep Prats i Ribas, 78 anys.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader