77. Son Servera

Dades administratives:

Partit judicial: Manacor.

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Sant Joan (24 de juny).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Son Servera; serverins.

Nom del parlar: serverí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Buenos Aires, Palma de Mallorca).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia, Extremadura).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els divendres; els diumenges: porcí).

Fires: no; Manacor.

Proveïment d’aliments: Manacor.

Proveïment de mobles: Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12, 15 i 17 de juliol de 1975).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: G. Oliver (1).

Enregistrament: sí (parcial: 1610-1685, 1783-1825, 1843-1852, 1920-1921).

Transcriptor: Transcripció i enregistrament fets de manera simultània.

Informadors:

1. Miquel Morey i Sart: natural de la població, 65 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de l’Argentina.

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Pere Antoni Nebot i Carbonell: natural de la població, 88 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a l’Argentina (9 anys).

3. Miquel Vives i Nebot: natural de la població, 67 anys, vaquer i pastor, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Sant Llorenç des Cardassar (6 anys); servei militar: sí.

4. Maria Andreu i Brunet: natural de Buenos Aires (fins a 5 anys), 64 anys, pagesa.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

5. Joan Bauzà i Bauzà: natural de la població, 70 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Valldemossa (Mallorca), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader