74. Sóller

Dades administratives:

Partit judicial: Palma de Mallorca (inf.: Palma).

Província: Balears (illa de Mallorca).

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Mallorca.

Patró: Sant Bartomeu (24 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sóller; sollerics.

Nom del parlar: mallorquí.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (França, l’Havana).

Immigració: sí (Andalusia, Múrcia).

Matrimonis: sí.

Mercat: sí (els diumenges); Palma de Mallorca (els dissabtes), Inca (els dijous).

Fires: sí (segon diumenge de maig: no és fira de bestiar); Sineu, Inca, Llucmajor.

Proveïment d’aliments: Palma de Mallorca, Felanitx.

Proveïment de mobles: Manacor.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (24 d’agost de 1965); 2 (17 de desembre de 1973); 3 (11-12 i 18 d’agost de 1975).

Investigador: J. Veny (1, 2, 3: 1-2452).

Auxiliars: A. L. Ferrer (1), G. Oliver (3).

Enregistrament: sí (parcial: 1-356, 819-971 i etnotextos).

Transcriptors: L. Pons (1-240), J. Veny (1-356, 819-971).

Informadors:

1. Joan Morell i Bauçà: natural de la població, 79 anys, pagès, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Antoni Martí i Morell: natural de la població, 55 anys, pagès, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Deià (Mallorca).

Estades fora: sí, a França (2 anys).

3. Guillem Pons i Bernat: natural de la població, 52 anys, pescador, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població.

Estades fora: no.

4. Andreu Oliver i Deyà: natural de la població, 83 anys, pagès.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

5. Antònia Sastre i Sastre: natural de la població, 59 anys, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de Felanitx (Mallorca), cònjuge de Palma de Mallorca.

Estades fora: no.

6. Jaume Mayol i Magrané: natural de la població, 81 anys, pastor, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader