67. Sant Pere de Ribes

Dades administratives:

Partit judicial: Vilanova i la Geltrú.

Comarca: Garraf (inf.: Baix Penedès).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patrons: Sant Pere i Sant Pau, Sant Josep i Sant Magí.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Pere, Sant Pere de Ribes; ribetans.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Andalusia, la Manxa, Galícia, València, Barcelona).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès.

Fires: no; Sant Sadurní d’Anoia, l’Arboç, el Vendrell.

Proveïment d’aliments: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Proveïment de mobles: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (3-5 de juliol de 1964).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-2452).

Informador:

1. Joan Bertran i Mercè: natural de Canyelles de Garraf, 69 anys, pagès, instrucció primària.

Pare de Canyelles de Garraf (el Garraf), mare de Cunit (el Baix Penedès), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Tarragona (1 mes) i a Tortosa (1 mes).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader