64. Sant Jaume dels Domenys

Dades administratives:

Partit judicial: el Vendrell.

Comarca: el Baix Penedès.

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patró: Sant Jaume (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Jaume dels Domenys; santjaumencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; el Vendrell, l’Arboç.

Fires: no; el Vendrell, l’Arboç (equí).

Proveïment d’aliments: el Vendrell, Vilafranca.

Proveïment de mobles: el Vendrell, Vilafranca.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-13 d’agost de 1970).

Investigadors: M. Badia (1: 1-2452); J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Salvador Palau i Urpí: natural de la població, 77 anys, paleta, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Josep Pros i Urgell: natural de la població, 73 anys, pagès, instrucció primària (fins a 12 anys).

Pare i mare naturals de la població, cònjuge d’Albinyana (el Baix Penedès).

Estades fora: no.

 

Observacions:

Molt ocasionalment, la vocal a àtona final es realitza [a] o [a] avançada.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader