63. Sant Boi de Llobregat

Dades administratives:

Partit judicial: Sant Boi de Llobregat (inf.: Sant Feliu de Llobregat).

Comarca: el Baix Llobregat.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: Sant Baldiri (20 de maig).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Boi; santboians.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Màlaga, especialment de Coín, i Extremadura, especialment d’Azuega).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dissabtes).

Fires: no; ↓ sí (per la Puríssima); Molins de Rei.

Proveïment d’aliments: Barcelona.

Proveïment de mobles: Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (21-23 d’octubre de 1957); 2 (10 de juny de 1980); 3 (12 i 14 de juny de 1990).

Investigadors: A. M. Badia (1: 1-414); M. Companys (1: 1-414); J. Veny (1, 2, 3: 1-2452).

Auxiliars: J. Moran (2), J. E. Gargallo (3).

Enregistrament: sí (parcial: 1-414 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (1-414).

Informadors:

1. Salvador Rabella i Cuixart: natural de la població, 78 anys, pagès i matador de porcs, instrucció primària.

Pare natural de la població, mare de Cornellà de Llobregat (el Baix Llobregat), cònjuge del Prat de Llobregat (el Baix Llobregat).

Estades fora: no.

2. Enric Vidal i Almirall: natural de la població, 68 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare de Cornellà de Llobregat (el Baix Llobregat), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader