59. Sant Jaume Sesoliveres

Dades administratives:

Municipi: Piera.

Partit judicial: Igualada.

Comarca: l’Anoia (inf.: Alt Penedès).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: Sant Jaume (25 de juliol).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Jaume; santjaumencs, santjaumins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no.

Fires: no; Sant Sadurní d’Anoia.

Proveïment d’aliments: Vilafranca del Penedès, Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia, Piera.

Proveïment de mobles: Vilafranca del Penedès, Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia, Piera.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (27-29 d’agost de 1977).

Investigador: J. Martí (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Antoni Busquets i Torres: natural de la població, 62 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare de Sant Quintí de Mediona (l’Alt Penedès), mare natural de la població, cònjuge del Pla del Penedès (l’Alt Penedès).

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Sílvia Nadal, any 1991; informadors: Josep Estruch i Sabaté, 60 anys, i Amèlia Duran i Mora, 60 anys.

2. Ocasionalment, la vocal a àtona final es realitza [ε].

3. Hi ha alternances entre [ʎ] i [j], i entre [ʒ] i [dʒ].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader