58. Santa Coloma de Queralt

Dades administratives:

Partit judicial: Valls (inf.: Montblanc).

Comarca: la Conca de Barberà (inf.: Segarra).

Província: Tarragona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Tarragona.

Patrons: Santa Coloma (dia 31 de desembre, però el 8 de novembre celebren la trobada de les relíquies de la santa), Sant Magí i Sant Roc.

Nom popular de la localitat i dels habitants: Santa Coloma; colomins.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Barcelona).

Immigració: sí (Aguiló).

Matrimonis: no.

Mercat: sí (els dilluns).

Fires: sí (23 de setembre: oví); Verdú, Organyà, Mollerussa, les Borges Blanques.

Proveïment d’aliments: Cervera, Igualada, Vilafranca del Penedès, Barcelona.

Proveïment de mobles: Cervera, Igualada, Vilafranca del Penedès, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (30 d’abril i 1-3 de maig de 1967).

Investigadors: L. Pons (1: 1-2452); M. Ros (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptor: M. Alegre (1-2452).

Informador:

1. Enric Vallbona i Oliva: natural de Guialmons (la Conca de Barberà), 82 anys, ferrer i pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare de Guialmons (la Conca de Barberà), mare d’Agramunt (l’Urgell), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

 

Observacions:

1. Enquesta complementària realitzada per Mireia Galindo, any 2000; informadors: Joan Bernadet i Civit, 64 anys, i Joaquim Martí i Pontnou, 78 anys.

2. La vocal a àtona final es realitza com a [ə], com a vocal neutra lleugerament avançada o com a vocal anterior d’obertura mitjana (entre [e] i [ε]).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader