56. Sant Andreu de Llavaneres

Dades administratives:

Partit judicial: Mataró.

Comarca: el Maresme (inf.: la Maresma).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patrons: Sant Andreu (30 de novembre) i la Minerva (festa del tercer diumenge de setembre dedicada a l’Eucaristia).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Llavaneres; llavanerencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (Múrcia, València, Castelló, Màlaga).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Mataró, Granollers.

Fires: no; Granollers, Mataró.

Proveïment d’aliments: Llavaneres.

Proveïment de mobles: Mataró, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (16, 18-21, 23, 25-29 i 31 d’agost i 10 de setembre de 1965).

Investigador: C. Lleó (1: 1-2452).

Auxiliars: M. Milian (1), A. Solano (1).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-235, 405-510), N. Domènech (236-404, 511-2452).

Informadors:

1. Pere Mora i Marquès: natural de la població, 77 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Joan Fradera i Cabot: natural de la població, 71 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare, mare natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona.

3. Josep Graupera i Pera: natural de la població, 69 anys, instrucció primària (fins a 16 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona (1 mes).

4. Joan Torrents i Vilà: natural de la població, 76 anys, pescador, instrucció primària (fins a 11 anys).

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: sí, a Mataró (2 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader