55. Sentmenat

Dades administratives:

Partit judicial: Sabadell.

Comarca: el Vallès Occidental (inf.: el Vallès).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Barcelona.

Patró: Sant Menne (11 de novembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sentmenat; sentmenatencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Polinyà, Sabadell).

Immigració: sí (Caldes de Montbui, Sabadell, Andalusia).

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Sabadell.

Fires: no; Sabadell, Granollers.

Proveïment d’aliments: Sabadell, Granollers.

Proveïment de mobles: Sabadell, Granollers.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (7-8 de juliol de 1965).

Investigadors: C. Lleó (1: 1-2452); J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: A. Solano (1).

Enregistrament: sí (total i etnotextos).

Transcriptors: J. Veny (1-235), N. Domènech (236-2452).

Informador:

1. Joan Casoliva i Guàrdia: natural de la població, 77 anys, pagès, analfabet.

Pare de Cardona (el Bages), mare de Sant Quirze de Safaja (el Vallès Oriental), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader