51. Sant Salvador de Guardiola

Dades administratives:

Partit judicial: Manresa.

Comarca: el Bages.

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: Sant Salvador (6 d’agost) i Sant Marc (25 d’abril).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Salvador de Guardiola, Guardiola; de Guardiola.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Manresa).

Immigració: sí (estiuejants de Barcelona).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Manresa.

Proveïment d’aliments: Manresa.

Proveïment de mobles: Manresa.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (17 i 22 de juny de 1978); 2 (27 de desembre de 1989, 2 de gener de 1990).

Investigadors: J. Veny (1: 838-870, 948-979, 1024-1089, 1147-1377, 1537-1615, 1687-1851); M. Alegre (2: 1-837, 871-947, 980-1023, 1090-1146, 1378-1536, 1616-1686, 1852-2452).

Auxiliar: C. Santamaria (2).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Pau Sellarés i Cots: natural de la població, 83 anys, comerciant, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

2. Ramon Almuzara i Vila: natural de la població, 74 anys, pagès, instrucció primària (fins a 10 anys).

Pare de Siscar (la Baixa Ribagorça), mare natural de la població, cònjuge de Manresa (el Bages).

Estades fora: no; servei militar: sí, a l’Àfrica (2 anys).

3. Maria Viladrosa i Oliva: natural de la població, 82 anys, mestressa de casa, analfabeta.

Pare de Tartaüll (la Segarra), mare de Castellfollit del Boix (el Bages), cònjuge natural de la població.

Estades fora: no.

4. Jaume Enrich i Sellarès: natural de la població, 81 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare natural de la població.

Estades fora: sí (3 anys); servei militar: sí, a l’Aragó (3 anys).

5. Josep Viladrosa i Oliva: natural de la població, 73 anys, pagès i paleta, instrucció primària.

Cònjuge natural de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Madrid durant la Guerra Civil.

 

Observacions:

Es dóna un ieisme poc sistemàtic; l’informador ha dit, per exemple, mosca saballonera, poll, palla i tallar amb [j], però fulla i papallona amb [ʎ].

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader