5. Sant Cebrià de Rosselló

Dades administratives:

Cantó: Perpinyà-Est (inf.: Perpinyà).

Comarca: el Rosselló (inf.: la Plana del Rosselló).

Departament: Pirineus Orientals.

Estat: França.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Perpinyà-Elna (inf.: Perpinyà).

Patró: Sant Cebrià (16 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Cebrià; ciprianencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (París).

Immigració: sí (jubilats del nord de França; Principat de Catalunya).

Matrimonis: no.

Mercat: no; Elna, Perpinyà.

Fires: no; Perpinyà, Elna.

Proveïment d’aliments: Perpinyà, Elna.

Proveïment de mobles: Perpinyà.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (25-28 de juny de 1976).

Investigador: J. Veny (1: 1-2452).

Auxiliar: J. J. Pujadas (1).

Enregistrament: no.

Informadors:

1. Enric Olivères: natural de la població, 78 anys, ferroviari, instrucció primària.

Pare d’Elna (el Rosselló), mare natural de la població, cònjuge de Trullars (el Rosselló).

Estades fora: no; servei militar: sí.

2. Renat Rolland: natural de la població, 40 anys, forner, instrucció primària.

Pare d’Elna (el Rosselló), mare de Múrcia, cònjuge d’Alenyà (el Rosselló).

Estades fora: no; servei militar: sí.

3. Jaume Bibi: natural de la població, 62 anys, pastor, instrucció primària.

Estades fora: no; servei militar: sí.

4. Sebastià Cribaillet: natural de la població, 40 anys, pescador.

Pare natural de la població, mare de València (València).

Estades fora: no; servei militar: sí.

5. Josep Henric: natural de la població, 67 anys, pescador.

Pare de Sant Llorenç de la Salanca (el Rosselló), mare de Ribesaltes (el Rosselló).

Estades fora: no; servei militar: sí.

6. Francesc Fillols: natural d’Alenyà, 71 anys, fuster.

Pare d’Alenyà (el Rosselló), mare natural de la població, cònjuge de Perpinyà (el Rosselló).

Estades fora: no; servei militar: sí.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader