39. Santa Eulàlia de Riuprimer

Dades administratives:

Partit judicial: Vic.

Comarca: Osona (inf.: Plana de Vic).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patró: Santa Eulàlia de Mèrida (10 de desembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Santa Eulàlia de Riuprimer; fills de Santa Eulàlia de Riuprimer.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: sí (castellans).

Matrimonis: sí.

Mercat: no; Vic, Tona.

Fires: no; Vic, l’Hostal del Vilar, Breda, Olot.

Proveïment d’aliments: Vic.

Proveïment de mobles: Vic, Barcelona.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (9-12 de juliol de 1975).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: L. Gimeno (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Joan Aliberch i Aguilar: natural de Muntanyola (Osona), 74 anys, pagès, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare de Muntanyola (Osona), mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Vic.

2. Elionor Codina i de Ordal: natural de la població, 67 anys, mestressa de casa, instrucció primària (fins a 13 anys).

Pare d’Olost (Osona), mare natural de la població, cònjuge de Muntanyola (Osona).

Estades fora: no.

3. Joan Padrós i Parés: natural de la població, 23 anys, pastor, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare de Santa Cecília de Voltregà (Osona), mare de Gurb de la Plana (Osona).

Estades fora: no; servei militar: sí, a Barcelona.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader