34. Santa Maria de Corcó

Dades administratives:

Partit judicial: Vic.

Comarca: Osona (inf.: comarca de Vic).

Província: Barcelona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Vic.

Patrons: l’Assumpta (15 d’agost) i Sant Roc (16 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: l’Esquirol; esquirolencs.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí (Manlleu).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Manlleu, Vic.

Fires: no; ↓ sí (per Sant Miquel); Vic, Olot, Manlleu.

Proveïment d’aliments: Vic, Manlleu.

Proveïment de mobles: Vic, Manlleu.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (12-15 de juliol de 1975).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: L. Gimeno (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Manuel Sanglas i Querol: natural de la població, 81 anys, pagès, analfabet.

Pare de Saderra (Osona), mare de Santa Cecília de Voltregà (Osona), cònjuge de Tavertet (Osona).

Estades fora: no.

2. Joan Coscoll i Collent: natural de la població, 59 anys, pastor, instrucció primària.

Pare i mare naturals de la població, cònjuge de Sant Martí Sescorts (Osona).

Estades fora: no; servei militar: sí, durant la Guerra Civil (3 anys).

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader