29. Sant Privat d’en Bas

Dades administratives:

Municipi: Vall d’en Bas (inf.: Vall de Bas).

Partit judicial: Olot.

Comarca: la Garrotxa.

Província: Girona.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: Girona.

Patrons: Sant Privat (21 d’agost) i Mare de Déu de les Olletes (8 de setembre).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Sant Privat de Bas; de Sant Privat.

Nom del parlar: català.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: sí, recentment (Olot).

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: no; Olot.

Fires: no; Olot (equí), Girona, Banyoles, Amer, Figueres, Vic.

Proveïment d’aliments: Olot.

Proveïment de mobles: Olot.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-21 d’agost de 1975).

Investigador: M. Badia (1: 1-2452).

Enregistrament: sí (etnotextos).

Informador:

1. Melcior Casamitjana i Anglada: natural de la població, 79 anys, ferrer, instrucció primària (fins a 14 anys).

Pare natural de la població, mare de Ridaura (la Garrotxa), cònjuge de Mallol (la Garrotxa).

Estades fora: sí, a Burdeus i a Saragossa durant la Guerra Civil (3 anys); servei militar: no.

 

Observacions:

L’informador ha llegit molt i tendeix a usar paraules cultes. En fonètica, alterna [ʎ] i [j]: quan vol parlar acurat usa [ʎ]; també alterna la presència i l’absència de d en mots com pondre. En lèxic, tendeix a donar el mateix nom a una planta i al seu fruit, com pèsol, ginebre, etc.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader