173. Simat de Valldigna

Dades administratives:

Partit judicial: Sueca (inf.: Alzira).

Comarca: la Safor (inf.: Vall de Valldigna).

Província: València.

Dades eclesiàstiques:

Diòcesi: València.

Patrons: Sant Miquel (29 de setembre) i el Crist de la Fe (del 4 al 6 d’agost).

Nom popular de la localitat i dels habitants: Simat de Valldigna; simaters.

Relacions socials i econòmiques:

Emigració: no.

Immigració: no.

Matrimonis: sí (poblacions veïnes).

Mercat: sí (els dimecres).

Fires: no; Xàtiva.

Proveïment d’aliments: Gandia, Alzira, Xàtiva, València.

Proveïment de mobles: Gandia, Alzira, Xàtiva, València.

Dades de l’enquesta:

Fases de l’enquesta: 1 (19-22 de juliol de 1969).

Investigador: J. Rafel (1: 1-2452).

Auxiliar: P. Vives (1).

Enregistrament: sí (parcial: 2043-2452 i etnotextos).

Transcriptor: J. Veny (2043-2452).

Informadors:

1. Francesc Ripoll i Mogort: natural de la població, 54 anys, pagès, vaquer i amo de bar, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Pamplona i a l’Àfrica.

2. Salvador Planxa i Solanes: natural de la població, 67 anys, pagès, analfabet.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no.

3. Baldomer Oltra i Burguera: natural de la població, 47 anys, pagès i algutzir, instrucció primària.

Pare, mare i cònjuge naturals de la població.

Estades fora: no; servei militar: sí, a Xàtiva.

Advertiment
Per a la correcta visualització dels mapes en format PDF cal que tingueu instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader